Zapisnik s 4-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. siječnja 2022.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 07/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+)
  4. Zahtjev REALTIME MEDIA, vl. Daniel Kos za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev – MEDIJSKI CENTAR ĐAKOVO LIVE
  5. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
  6. Razno