Logo
 • hr
 • en

Zapisnik s 4-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. siječnja 2020.

DNEVNI RED

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Izmjena financijskog plana za 2020.
 4. Izvještaj o obavljenom popisu financijske imovine sa svim prilozima i Zapisnik potraživanja na dan 31.12.2019.
 5. Prijedlog odluke o ispravku vrijednosti i otpisu potraživanja financijske imovine na dan 31. prosinca 2019.
 6. Izvještaj o obavljenom popisu izvanbilančne evidencije sa svim prilozima
 7. Izvještaj o obavljenom popisu nefinancijske imovine sa svim prilozima
 8. Izvještaj o obavljenom popisu obveza sa svim prilozima
 9. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2019.
 10. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. (GFI obrasci i Bilješke uz financijske izvještaje)
 11. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.
 12. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za obavljanje medijskih usluga za satelit, internet, kabel – Savez udruga Rojca za kanal RADIO ROJC
 13. Poziv za plaćanje članarine Europskom audiovizualnom opservatoriju
 14. Razno