Zapisnik s 38-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 6. listopada 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Zahtjev za prestanak važenja dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga satelitom, kabelom, internetom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa za kanal KUĆNI LJUBIMCI TV i ispisu iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, kabelom, internetom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa udruge Kućni ljubimci za kanal KUĆNI LJUBIMCI TV
  4. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
  5. Razno