Zapisnik s 36-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. rujna 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge pružanja udomljavanja i visoke raspoloživosti ISPO za jednogodišnje razdoblje
  4. Zahtjev Informatičkog kluba Virus-Kapelica kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa za upis  u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
  5. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a – pružatelji elektroničkih publikacija
  6. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
  7. Razno