Zapisnik s 34-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. listopada 2016.

Zapisnik s 34-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. listopada 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
  3. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Daruvara (gradovi Daruvar i Pakrac i općine Sirač)
  4. Prijedlog Studije opravdanosti za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Daruvara (gradovi Daruvar i Pakrac i općine Sirač)
  5. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 04/16 za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Daruvara (gradovi Daruvar i Pakrac i općine Sirač)
  6. Zahtjev nakladnika IC Bjelovar d.o.o. i Radio Terezija d.o.o. za poništenjem dijela Obavijesti o namjeri davanja koncesije
  7. HIT FM d.o.o. – zahtjev za povrat u prijašnje stanje
  8. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave usluge tehničke pomoći za izradu studije društvenog utjecaja za Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za razdoblje od 2013. – 2015. godine
  9. Razno