Zapisnik s 33-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. rujna 2016.

Zapisnik s 33-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. rujna 2016. 

 D N E V N I   R E D:

  1. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  2. Razno