Zapisnik s 32-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 28. rujna 2016.

Zapisnik s 32-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 28. rujna 2016. 
 

D N E V N I   R E D:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
  3. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku zajedničke javne nabave – usluge analize i nadzora televizijskih kanala i praćenja gledanosti televizijskih kanala
  4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku bagatelne nabave – usluge financijskog poslovanja televizijskih nakladnika na lokalnoj razini u 2014. i 2015. godini
  5. Razno