Zapisnik s 31-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 24. kolovoza 2022. 

Dnevni red:

  1. Ovjera Zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2022.
  4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave savjetodavne usluge za  razvoj sustava (platforme) javne objave podataka o vlasništvu i načinu financiranju medija i za pripremu tehničkog aspekta provedbe postupka nabave za izradu platforme za objavu podataka o vlasništvu i financiranju medija, kao i za analizu, s predmetnom platformom, povezanih poslovnih procesa
  5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja informatičke opreme
  6. Konačni tekst Pravilnika o nagradnim natjecanjima i sudjelovanju gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu
  7. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
  8. Dopis HAKOM-a vezan za zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda ponuditelja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
  9. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  10. Razno