Zapisnik s 30-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 25. rujna 2019.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Rebalansa Financijskog plana Agencije za elektroničke medije za 2019.
  2. Razno