Zapisnik s 29-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 18. rujna 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave centrix servera i licenci
  4. Prijedlog Izvješća o radu Vijeća i Agencije za elektroničke medije za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
  5. Usvajanje finacijskog plana za razdoblje 2020-2022
  6. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 02/19 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
  7. Zamolba nakladnika Osječki radio d.o.o. – prijedlog odgovora
  8. Razno