Zapisnik s 28-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. rujna 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o poništenju dijela Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 02/19 u odnosu na šire područje grada Benkovca (grad Benkovac i općina Polača) (G-BN); 93,0 MHz
  4. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 03/19
  5. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja društu Drugi plan d.o.o. za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal Weekend Media Festival 2019.
  6. Iskaz interesa trgovačkog društva Anetenna d.o.o. za testno emitiranje programa unutar DAB+
  7. Prijedlozi za upis i odbijanje upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  8. Razno