Zapisnik s 27-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 4. rujna 2019.

DNEVNI RED

  1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 2/19
  2. Razno