Zapisnik s 25-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 28. lipnja 2021.

Dnevni red:

  1. Otvaranje ponuda temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 4/21 – televizija – područje Digitalne regije D1
  2. Razno