Zapisnik s 24-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. srpnja 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja informatičke opreme
  4. Prijedlog studije opravdanosti za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija za područje grada Preloga te općina Donji Kraljevec, Goričan, Sveta Marija, Domašinec, Veliki Bukovec, Donji Vidovec i Donja Dubrava (G-PR)
  5. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 02/19
  6. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
  7. Razno