Zapisnik s 23-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 10. srpnja 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave broj E-MV 06/19
  4. Razno