Zapisnik s 21-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. svibnja 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021.
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge održavanja sustava za nadzor tv i radio kanala
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave istraživanja na temu navika i obrasca gledanja tv programa djece i roditelja u Hrvatskoj
 6. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija po provedenom javnom pozivu za područje:
  • grada Splita
  • otoka Visa
 7. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području digitalne regije D1 koja obuhvaća Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i dio Brodsko-posavske županije
 8. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije br. 04/21
 9. Zahtjev društva ENTER ZAGREB d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal GROOVE
 10. Zahtjev društva RP MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal ANGELS
 11. Zahtjev društva RP MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal BOOB
 12. Zahtjev društva RP MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal CAPABLE HOLE
 13. Zahtjev društva RP MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal DEVILS HOME
 14. Zahtjev društva RP MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal FOXY DOOLS
 15. Zahtjev društva RP MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal GASSCORE
 16. Zahtjev društva RP MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal GLAM
 17. Zahtjev društva RP MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal MIXXX
 18. Zahtjev društva RP MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal PURPLE PILLS
 19. Zahtjev društva RP MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal XXXTAZY
 20. Razno