Zapisnik s 21-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. lipnja 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o pružanju usluge praćenja medija s tvrtkom Presscut d.o.o.
  4. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o pružanju usluge gledanosti svih zemaljskih televizijskih kanala s tvrtkom AGB Nielsen istraživanje medija d.o.o.
  5. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o pružanju usluge gledanosti TV kanala upisanih u Knjigu pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i dr. dopuštenim oblicima prijenosa i Knjigu pružatelja medijskih usluga na zahtjev s tvrtkom AdScanner d.o.o.
  6. Prijedlog odluke o odabiru društva Duplerica d.o.o. za izradu brošure Preporuke za bolje praćenje ženskog sporta u elektroničkim medijima – engleska verzija
  7. Prijedlog odluke o upisu Kulturno umjetničkog društva Ljiljan – Zadar kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
  8. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
  9. Verifikacija Izvješća neovisnog revizora za 2018. godinu – sredstava Fonda
  10. Razno