Zapisnik s 15-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 7. travnja 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave reprezentacije i usluge sredstava za čišćenje
 4. Prijedlog odluke o povratu sredstava Fonda po Javnom natječaju 01-20 za 2021. 8. dio – Centar za kulturne djelatnosti
 5. Prijedlog odluke o povratu sredstava Fonda po Javnom natječaju 01-20 za 2021. 9. dio – Kulturno športska braniteljska udruga
 6. Prijedlog odluke o povratu sredstava Fonda po Javnom natječaju 01-20 za 2021. 10. dio – Zagrebačka novinska udruga – ZNA
 7. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02-20 za 2021. 13. dio – Udruga radio Marija
 8. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Virovitičko-podravske županije (Z-VT)
 9. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Šibensko-kninske županije (Z-SI)
 10. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Požeško-slavonske županije (Z-PZ)
 11. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području dijela grada Zagreba (D-ZG1)
 12. Izmjene i dopune Financijskog plana Agencija za elektroničke medije za 2022.
 13. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela
 14. Glas Podravine d.o.o. – neemitiranje programa na frekvenciji 94,1 MHz
 15. Izvješće o provedbi članka 11. Zakona o hrvatskoj radioteleviziji
 16. Poziv na suradnju i partnerstvo na europskom projektu radnog naziva „SURF and SOUND 2.0“
 17. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
 18. Razno