Zapisnik s 10-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 3. ožujka 2022.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Zamolba društva Laudato TV d.o.o. za preseljenjem u MUX 2 digitalna regija D4
  4. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  5. Razno