Zapisnik 37-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. rujna 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Rebalans Financijskog plana za 2021.
  4. Financijski plan za period od 2022. do 2024.
  5. Zamolbe za sklapanjem dodataka ugovorima o autorskim djelima u projektu objavljivanja novinarskih radova putem elektroničkih publikacija
  6. Razno