Zapisnik 26-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 2. rujna 2019.

DNEVNI RED

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave broj E-MV 1/19
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge održavanja informatičke opreme
 5. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o pružanju usluge udomljavanja informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga i visoke raspoloživosti ISPO s tvrtkom Infodom d.o.o.
 6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave exchange servera za e-mailove-hardver, instalacija i licence
 7. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Agencije za elektroničke medije
 8. Prijedlog LCN rasporeda programa za multiplekse M1, M2 i L1 od strane HAKOM-a
 9. Očitovanje nakladnika Radio Jug d.o.o. na promjenu vlasničke strukture
 10. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja BREND FORUM, obrt za poslovno savjetovanje i komunikaciju za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audio programa za kanal POSLOVNI FM
 11. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja UNISON – Hrvatski glazbeni zavod za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal ROCK&OFF RADIO
 12. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
 13. Razno