Priopćenje

Sukladno članku 18. stavku 7. Zakona o elektroničkim medijima dopušteno je oglašavanje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika predstavničkih tijela za vrijeme izborne promidžbe sukladno posebnom zakonu. Sukladno posebnim propisima izborna promidžba počinje danom objave zbirnih kandidacijskih lista odnosno kandidatura, a prestaje 24 sata prije dana izbora.

Dokument.doc