Prijava u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija – neprofitni pružatelj


Komercijalni
Neprofitni

Popis potrebnih priloga

(1) Izvadak iz sudskog (ili drugog) registra

(2) Izvod iz registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija

(3) Financijsko izvješće za prethodnu godinu ili izjavu da nema obveze dostave izvješća (npr. novoosnovana udruga koja nema financijsko izviješće za prethodnu financijsku godinu)

(4) IP obrasce za prethodnu godinu za sve zaposlene ili izjavu potpisanu od strane odgovorne osobe i ovjerenu pečatom da nema zaposlenih

(5) Izjavu potpisanu od strane odgovorne osobe i ovjerenu pečatom da se dobit od djelatnosti koristi samo za unapređenje i razvoj vlastite djelatnosti

Poštovani, molimo Vas da pažljivo pročitate upute te ispunite on-line obrasce i priložite potrebne priloge. Prilozi trebaju biti ovjerene potpisom u .pdf obliku. Kada dovršite unos svih podataka sustav će generirati Vašu prijavu. Molimo da prijavu otisnete na papir, i pošaljete elektroničkom poštom na adresu [email protected] nakon čega ćete dobiti potvrdu primitka Vaše prijave.