Plenarna sjednica ERGA-e: Usvojen novi okvir suradnje europskih regulatora

Nacionalna regulatorna tijela za elektroničke medije zemalja članica EU-a postigla su dogovor o zajedničkim načelima i pravilima o tome kako osigurati prekograničnu provedbu propisa o audiovizualnim medijskim uslugama i platformama za dijeljenje video sadržaja.

ERGA Memorandum o razumijevanju usvojen je od članica ERGA-e kao i od nacionalnih tijela Europskog gospodarskog prostora, Norveške, Islanda i Lihtenštajna. Usvajanje ovog dokumenta označilo je vrhunac 14. plenarne sjednice Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA) koja je održana u obliku digitalne konferencije 3. prosinca 2020.

ERGA Memorandum o razumijevanju svjedoči o zajedničkoj volji regulatora audiovizualnih medijskih usluga za zajedničkim djelovanjem i radom s ciljem stvaranja demokratskog ozračja i ravnopravnih uvjeta u medijskom prostoru. Ovaj dokument članovima ERGA-e nudi novi instrument za prevladavanje izazova medijskog okruženja bez granica, karakteriziranog sve većom medijskom konvergentnošću. 

„U 2020. bili smo usredotočeni na izgradnju strukturnih temelja koji nam omogućavaju da radimo najbolji posao u zaštiti slobode govora građana Europe, dok ćemo se u 2021. morati poslužiti našim novim i snažnim pravilima”, rekao je dr. Tobias Schmid, predsjednik ERGA-e.

Članovima ERGA-e plenarna je sjednica bila prilika da se osvrnu na svoje brojne doprinose raspravi o borbi protiv dezinformacija. ERGA zagovara veću transparentnost i zalaže se za prelazak sa samoregulacije na koregulaciju digitalnih platformi. U tom smislu ERGA pozdravlja Akcijski plan za europsku demokraciju i Akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji medijskog i audiovizualnog sektora Europske komisije koji su usvojeni upravo na dan održavanja plenarne sjednice ERGA-e. Dok Akcijski plan za europsku demokraciju jamči osjetljivu  ravnotežu između zaštite slobode izražavanja i obrane demokratskih vrijednosti, Akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji medijskog i audiovizualnog sektora prepoznaje dodanu vrijednost Memoranduma o razumijevanju kao i važnost ojačane suradnje medijskih regulatora unutar ERGA-e.

Napore ERGA-e podržava i Vijeće Europske unije. U nedavno usvojenim Zaključcima Vijeća o zaštiti slobodnog i pluralističkog medijskog sustava, države članice jednoglasno podržavaju Memorandum o razumijevanju i pozivaju na pojačanu ulogu nacionalnih regulatora i ERGA-e, a što je istaknuta i u Zaključcima Vijeća Eurospke unije o medijskoj pismenosti u svijetu koji se stalno mijenja.

U okviru Plana rada za 2021. ERGA će se baviti temama  utvrđenim u akcijskim planovima Komisije te će nastaviti pratiti rasprave na razini EU-a o budućem okviru za digitalne usluge i mjerama protiv dezinformacija. U tom kontekstu, europska regulatorna tijela prvenstveno se bave zaštitom demokratskog medijskog okruženja. Istodobno, ERGA će intenzivirati svoj rad na provedbi Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, dajući smjernice vezane uz regulatorne novitete.

Na plenarnoj sjednici Tobias Schmid ponovno je izabran za predsjednika ERGA-e 2021 (u drugom mandatu). Karim Ibourki, predsjednik Conseil Superieur de l’Audiovisuel (Belgija), potvrđen je za zamjenika predsjednika ERGA-e. Nadalje, članovi ERGA-e izabrali su Alejandru de Iturriaga Gandini (CNMC, Španjolska), Charlotte Ingvar-Nilsson (MPRT, Švedska) i Celene Craig (BAI, Irska) članicama Upravnog odbora ERGA-e u narednoj godini.

Inače, ERGA je glavno savjetodavno tijelo Europske komisije za područje elektroničkih medija, te za implementaciju Direktive za audiovizualne medijske usluge. Čine ga nacionalna regulatorna tijela za audiovizualne medijske usluge zemalja članica EU-a.