Vijeće za elektroničke medije produljilo javni poziv za DAB+

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj sjednici 40-20 od 19. studenog 2020. godine produljilo trajanje javnog poziva za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih kanala od 5. studenog 2019. godine do zaključno s 27. studenog 2020. do 16.00. sati.

Prijava je dostupna na mrežnoj stranici Agencije za elektroničke medije https://www.aem.hr/nekategorizirano/vijece-za-elektronicke-medije-produljilo-trajanje-faze-iii-eksperimentalnog-emitiranja-dab-za-godinu-dana-i-produljilo-javni-poziv-za-prijave/.