Nabava reprezentacija i sredstava za čišćenje

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 2-20 sjednici, održanoj 15. siječnja 2020. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave –reprezentacija I sredstva za čišćenje.

Rok za dostavu ponuda je 13. veljače 2020. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.