Privremeno oduzimanje koncesije – Media centar d.o.o. Zadar

Vijeće za elektroničke medije, u postupku nadzora nad radom
nakladnika – MEDIA CENTAR d.o.o., Zadar, na temelju članka 76.
stavka 1. točke 4., 6. i 9. Zakona o elektroničkim medijima
(»Narodne novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) na 10-15
sjednici održanoj 26. veljače 2015., donijelo je Odluku o
privremenom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti
pružanja medijske usluge radija na području Grada Zadra (L-ZD)
 – trgovačkom društvu MEDIA CENTAR d.o.o. 


Narodne novine