Logo Logo
Prikaz kategorije Fond za pluralizam

Fond za pluralizam

Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (dalje: Fond) fond je Agencije za elektroničke medije. Financijska sredstva Fonda osigurana su Zakonom o hrvatskoj radioteleviziji Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (“Narodne novine” br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18.). Od mjesečno ukupno prikupljenih sredstava na ime pristojbe HRT je obvezan 3% uplatiti Fondu.

Sredstvima Fonda potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja: nakladnika televizije i neprofitne televizije na lokalnoj i regionalnoj razini, nakladnika radija i neprofitnog radija na lokalnoj i regionalnoj razini, profitnih pružatelja elektroničkih publikacija iz članka 71. stavak (1) ZEM-a, pružatelja elektroničkih publikacija iz članka 55. stavak (5) ZEM-a, neprofitnih pružatelja radija i televizije iz članaka 26. I 92. ZEM-a, te neprofitnih proizvođača audiovizualnih radijskih programa.

Sredstva Fonda dodjeljuju se projektima, programima i sadržajima koji su od javnog interesa i usmjereni na:

– ostvarivanje prava građana na javno informiranje
– poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine
– razvoj odgoja i obrazovanja
– razvoj znanosti
– razvoj umjetnosti
– poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskog jezika
– poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija
– nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
– poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnog poretka
– poticanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji
– poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti
– podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštovanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom
– povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskog rata
– razvoj i poticanje programa medijske pismenosti
– zaštitu okoliša
– promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

Način i postupak provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa iz sredstava Fonda, praćenje trošenja sredstava i ostvarenje programa za koje se dodjeljuju sredstva Fonda utvrđena su Pravilnikom o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (“Narodne novine” br. 84/22.)

Pravilnik

Vijesti i dokumentaciju vezanu uz Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija možete pogledati u nastavku: