Poziv za iskazivanje javnog interesa za djelovanje elektroničkih medija

Na temelju članka 69. stavka 1. podstavka 1., a u vezi s člankom
72. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 153/09)
Vijeće za elektroničke medije upućuje Poziv za iskazivanje javnog
interesa za djelovanjem elektroničkih medija

Poziv
za iskazivanje javnog interesa.pdf