Pitanja i odgovori vezani uz objašnjenje natječaj

Vezano za dostavljene zahtjeve za pojašnjenjima natječajne
dokumentacije Vijeće za elektroničke medije daje slijedeće
odgovore


Pitanja i odgovori – natječajna dokumentacija.pdf