Upute za završno pravdanje sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – natječaji 01/2017 i 02/2017 za 2018. godinu

Sukladno javnim natječajima 01/2017 i 02/2017, za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u 2018. godini,  pozivamo korisnike Fonda da preuzmu i prouče upute za završno programsko i financijsko pravdanje.

Jedina bitna novost u odnosu na ranije godine jest da je snimke i dokument pravdanja osim na USB mediju, potrebno poslati i putem interneta. Za tu je svrhu otvorena zasebna adresa e-pošte: [email protected]. Molimo da se ovaj mail koristi isključivo i samo za slanje snimki i dokumenta namijenjenih pravdanju Fonda.

Sve pojedinosti vezano uz slanje snimki putem interneta, cjelokupni postupak pravdanja, rokove i pripremu potrebne dokumentacije, nalaze se u priloženom dokumentu.

Ispod ujedno možete pronaći i upute za financijsko pravdanje te korisnički priručnik za rad u PMU.

Pojasnjenja Financijskog pravdanja Fondova 1/17 i 2/17 za 2018 

Vodič za predavanje financijskog pravdanja Državne potpore
Vodič za predavanje financijskog pravdanja potpore male vrijednosti