Odluka o pravdanju 02-19 Mijor d.o.o. u stecaju (Srce TV)