Odluka o pravdanju 01-18 za 2020. 5. dio, 1-19 6. dio, 2-19 5. dio