Odluka- Fond

Vijeće za elektroničke medije je na 26-09 sjednici održanoj dana
06. srpnja 2009. godine donijelo O D L U K U o raspodjeli
Sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija za 2009. godinu

Dokument