Logo Logo

Nabava računalne opreme BN 42/23

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 7-23 sjednici, održanoj 2. ožujka 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave – računalna oprema. 

Rok za dostavu ponuda je 16. ožujka 2023. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.