Zapisnik s 33-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 7. rujna 2022. 

Dnevni red:

  1. Ovjera Zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za elektroničke medije za 2022.
  4. Konačni tekst Pravilnika o načinu i trajanju označavanja programa pod pokroviteljstvom
  5. Konačni tekst Pravilnika o tehničkim i drugim mjerama kojima se gledatelji obavještavaju o plasmanu proizvoda u programima
  6. Konačni tekst Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima
  7. Konačni tekst Naputka o sadržaju, obliku i načinu izvješćivanja o ostvarenim prihodima pružatelja medijskih usluga u prethodnoj godini
  8. Zahtjev društva Televizija Požega d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal POLJOPRIVREDNA TV
  9. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  10. Razno