Zapisnik s 30-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. kolovoza 2022. Sjednica je održana putem elektroničke pošte sukladno članku 19. Poslovnika o radu Vijeća

Dnevni red:

  1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana s obrazloženjem