Vijeće za elektroničke medije na 21-22 sjednici otvorilo je ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 01/22.

Vijeće za elektroničke medije je na 21-22 sjednici održanoj 20. svibnja 2022. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 01/22 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.

Obavijest