Produljenje roka prijave za Fond 01/21, 02/21, 03/21

Vijeće je na sjednici 46/21 od 25. studenoga 2021. donijelo odluku da se produljuje rok za prijave na natječaje Fonda 01/21, 02/21, 03/21 do 03. prosinca 2021. godine zbog tehničkih poteškoća koje su postojale u sustavu PMU.

Odluka o izmjeni odluke – Fond 1/21

Odluka o izmjeni oduke – Fond 2/21

Odluka o izmjeni odluke – Fond 3/21