Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Vijeće za elektroničke medije na sjednici održanoj 16. svibnja 2019. donijelo je Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu – 5. dio.

Na istoj sjednici donesene su i Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. za pružatelje medijske usluge Slavonski radio d.o.o., Infantinfo d.o.o., Slatinski informativni centar d.o.o., Županijska liga protiv Raka – Split,

Trogir Holding d.o.o. i Croata d.o.o. kao i Odluka o poništenju točke II. Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za pružatelja medijske usluge Radio Trsat d.o.o.