Zapisnik s 36-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. listopada 2016.

Zapisnik s 36-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. listopada 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Prijedlog Poziva na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave pružanja usluga istraživanja medijskih potreba u slobodnoj distribuciji putem zemaljske mreže DVB-T od 2020. godinu i prelazak na DVB-T2 tehnologiju odašiljanja
  2. Prijedlog Poziva na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave pružanja usluga izrade analize tržišta elektroničkih publikacija upisanih u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija sukladno Zakonu o elektroničkim medijima
  3. Razno