Zapisnik s 30-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. rujna 2016.

Zapisnik s 30-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. rujna 2016.

D N E V N I   R E D:

 

 1. Ovjera zapisnika
 2. Prijedlog studije opravdanosti za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na širem području grada Krapine
 3. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na širem području grada Krapine
 4. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa za područje grada Daruvara i Pakraca te općine Sirać
 5. Zahtjev za davanjem dopuštenja na temelju članka 79. ZEM-a – Drugi plan d.o.o.
 6. Prijedlog Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora o pružanju javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži i usluge pristupa Internetu
 7. Zamolba za plaćanjem stručnog školarine
 8. Razno
  a) 
  unajmljivanje parkirnog prostora
  b)Panda komunikacije j.d.o.o. – početak organiziranja radionica na temu poticanja medijske pismenosti na temu poticanja kvalitetnih programa za djecu i mlade
  c} Cenzura plus – zamolba za odgodom ovrhe