Zapisnik s 29-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 08. rujna 2016.

Zapisnik s 29-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 08. rujna 2016.

D N E V N I R E D:
1. Ovjera zapisnika
2. Prijedlozi studija opravdanosti za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija i televizije
3. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga:
a) radija
b) televizije
4. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa
5. Prijedlog Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Preporuke za zaštitu maloljetnika i sigurno korištenje elektroničkih medija
6. Prijedlog Preporuke za zaštitu maloljetnika i sigurno korištenje elektroničkih medija
7. Prijedlozi za upis i ispis pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
8. Prijedlog analize poslovanja radijskih nakladnika u Republici Hrvatskoj
9. Prijedlog Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora o pružanju javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži i usluge pristupa Internetu
10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave – usluge financijskog poslovanja televizijskih nakladnika na lokalnoj razini u 2014. i 2015. godini
11. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave – izrada studije utjecaja Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u razdoblju 2013. – 2015.
12. Razno