Zapisnik s 27-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 25. kolovoza 2016.

Zapisnik s 27-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 25. kolovoza 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Nadzor nad pružateljima medijskih usluga
  2. Razno