Zapisnik s 04-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 01. veljače 2016.

Zapisnik s 04-16 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 01. veljače 2016.

D N E V N I   R E D:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Zahtjevi za davanjem dopuštenja temeljem članka 79. ZEM-a

  a)      Pozitiv produkcija j.d.o.o.
  – kanal Pozitiv TV

  b)      Inomedia d.o.o. – kanal
  Fight Channel World HD

  c)       VOX-Nogomet d.o.o. –
  za kanal HNTV

 3. Prijedlozi za upis i odbijanje upisa pružatelja elektroničkih
  publikacija u Upisnik
 4. Prijedlog odluke o otpisu sredstava Fonda za poticanje
  pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija iz 2013. godine
 5. Prijedlog odluke o usklađivanju potraživanja za prihode po
  posebnim propisima
 6. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja za prihode po posebnim
  propisima
 7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave –
  usluge analize financijskog poslovanja radijskih nakladnika u
  Republici Hrvatskoj u 2014. i 2015. godini
 8. Razno