Zapisnik s 03-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. siječnja 2016.

Zapisnik s 03-16 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. siječnja
2016. 

D N E V N I   R E D:

  1. Nadzor nad radom nakladnika Z1 televizija d.o.o.