Zapisnik s 02-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. siječnja 2016.

Zapisnik s 02-16 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. siječnja
2016. 

D N E V N I   R E D:

  1. Nadzor nad radom nakladnika
  2. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Javni
    natječaj broj 03/15 za dodjelu sredstava Fonda
  3. Razno