Zapisnik s 01-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. siječnja 2016.

Zapisnik s 01-16 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12.
siječnja 2016.

D N E V N I   R E D:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Prijedlog odluke o otpisu neisplaćenih sredstava Fonda za
  2013. i 2014. godinu
 3. Plati pa vidi media d.o.o. zahtjev za davanjem prethodne
  suglasnosti za prijenos dopuštenja iz članka 79. ZEM-a na drugu
  pravnu osobu – Fight channel d.o.o.
 4. Udruga Radio Student zahtjev za upis neprofitnog proizvođača
  audiovizualnog programa
 5. Zahtjevi za upis elektroničkih publikacija u Upisnik
 6. Prijedlozi rješenja o obustavi postupaka upisa u Upisnik
  pružatelja elektroničkih publikacija
 7. Razno

  a) prijedlog popisa nakladnika za reviziju po dodijeljenim
  sredstvima Fonda
  b) prijedlog odgovora nakladniku VTV d.o.o. Vinkovci vezano
  za zahtjev za pokretanje postupka davanja koncesije za
  obavljanje djelatnosti televizije