Zapisnik s 57-15 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. prosinca 2015.

Zapisnik s 57-15 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. prosinca
2015. 

D N E V N I   R E D:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Prijedlog Plana nabave za 2016. godinu
  3. Nadzor nad radom nakladnika
  4. Razno