Objava Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Zagreba broj 02/15

Obavještavamo zainteresiranu javnost da će sutra, 29.rujna
2015., u 13 sati, Vijeće za elektroničke medije javno objaviti
Odluku o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na
području grada Zagreba broj 02/15.
Sjednica će se
održati u prostorijama Agencije za elektroničke medije, Velika
dvorana, IV.kat, Jagićeva 31, Zagreb.